نام شرکتشرکت تولید نیروی برق رامین
​مدیرعاملآقای مهندس عبدالکریم جاوید
​تلفن های تماس
​+98 61 322 44460
​فکس​+9861 322 66680
پست الکترونیکی شرکتRamin(at)TPPH.ir​​
نماینده فاواآقای داود زرین
پست الکترونیکی نمایندهFava.ramin@tpph.ir
نام نیروگاه       بخاری رامین (اهواز)گازی ماهشهر
موقعیت جغرافیایی

استان خوزستان اهواز بلوار آیت اله بهبهانی 

 پشت میدان بارفروشان سابق- معاونت بهره برداری

 شرکت تولید نیروی برق رامین

استان خوزستان- ماهشهر

کیلومتر 10 جاده قدیم جراحی

نوع نیروگاهبخاریبخش گاز سیکل ترکیبی
تعداد ظرفیت(مگاوات)135*64*162
تعداد واحد64
مجموع ظرفیت(مگاوات)1890648​