نام شرکتشرکت تولید نیروی برق رامین
​مدیرعاملآقای مهندس منصور نعیمی
​تلفن های تماس
​+98 61 322 44460
​فکس​+9861 322 66680
پست الکترونیکی شرکت Tolidebargh.ramin@tpph.ir
دفترامور تدارکات و مناقصات
06132266686
پست الکترونیکی مناقصاتسامانه ستاد ایران
آدرس شرکت

استان خوزستان - اهواز - بلوار آیت اله بهبهانی - بلوار نواب صفوی - معاونت بهره برداری - شرکت تولید نیروی برق رامین


نوع نیروگاهنیروگاه رامین (بخاری)
نیروگاه ماهشهر(گازی سیکل ترکیبی)
تعداد ظرفیت(مگاوات)135*64*162
تعداد واحد64
مجموع ظرفیت(مگاوات)1890648​