ثبت نام امریه از طریق سایت برای اعزام 98/08/01 شرکت تولید نیروی برق رامین
9 مرداد 1398
جذب مشمولین وظیفه اعزام 98/08/01 شرکت تولید نیروی برق رامین

با توجه به اینکه اداره کل در حال برنامه ریزی برای جذب مشمولین وظیفه اعزام 98/08/01 می باشد و به منظور اطلاع رسانی به متقاضیان واجد الشرایط ، از طریق وب سایت شرکت های مادر تخصصی و شرکت های استانی تابعه ، در خصوص ثبت نام داوطلبان امریه سربازی این اعزام ، از تاریخ 98/05/01 لغایت 98/05/30 از طریق سامانه امریه سربازی وزارت به آدرس amriyeh.moe.gov.ir ، مراجعه فرمائید.