اخبار شرکت
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
سرپرست شرکت تولید نیروی برق رامین معرفی گردید
طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس فلاحتیان رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، آقای مهندس منصور نعیمی به عنوان سرپرست جدید شرکت تولید نیروی برق رامین معرفی گردید.
1397/03/08