​​

                                                                                                                                                                                                                            شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
هیأت مدیره شرکت تولید نیروی برق رامین


مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

 

نام

عبدالکریم

نام خانوادگی

جاوید

سوابق تحصیلی

- لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک

- فوق لیسانس مهندسی برق (کنترل)   

 

سوابق کاری

- کارشناس امور فنی و صنایع شرکت شهد سازی 
- کارشناس حفاظت و سیگنالینگ و محرک های الکتریکی، رئیس اداره کنترل و اتومات و دستگاههای اندازه گیری، رئیس قسمت ابزار دقیق و کامپیوتر، مدیر نیروگاه رامین، قائم مقام شرکت مدیرت تولید برق اهواز و نیروگاه رامین شرکت توانیر

- مدیرت دفتر فنی تولید در سازمان آب و برق خوزستان

- مدیریت تولید نیروگاه ها در شرکت برق منطقه ای خوزستان

- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق رامین

پست الکترونیکی

Javid_1332@yahoo.com

 

عضو هیئت مدیره

 

نام

ابراهیم

نام خانوادگی

حاجی دولو

سوابق تحصیلی

-​ ​لیسانس مکانیک (حرارت و سیالات)

- فوق لیسانس مکانیک (حرارت و سیالات)

- دکتری مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)


سوابق کاری

- مدیر گروه مهندسی مکانیک

- مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 

- مدیر فنی مرکز بازرسی و خدمات مهندسی

- دبیر کنفرانس بین المللی مکانیک ایران

- معاون پژوهش و فناوری نیروگاه

پست الکترونیکی

hajidavalloo@scu.aca.ir​​

 

عضو هیئت مدیره

 

نام

مهران

نام خانوادگی

گلاب کش

سوابق تحصیلی

- لیسانس مهندسی برق گرایش (مخابرات)

- فوق لیسانس مدیریت اجرایی   

 

سوابق کاری

- معاون طرح های توسعه برق منطقه ای خوزستان
- عضو هیئت مدیره و مجری طرح های انتقال نیرو

- مجری طرح های نیروگاهی 2 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

پست الکترونیکی

m.golabkesh@tpph.ir


عضو هیئت مدیره

 

نام

اسفندیار

نام خانوادگی

صفایی منفرد

سوابق تحصیلی

- لیسانس حسابداری
سوابق کاری

- کارمند امور مالی شرکت توسعه نیشکر (دفتر مرکزی)

- رئیس حسابداری شرکت توسعه نیشکر (واحد امیر کبیر)

- مدیر مالی و اداری شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه خوزستان

- رئیس گروه بازرسی شرکت برق منطقه ای خوزستان

-کارشناس امور مالی شرکت برق منطقه ای خوزستان

- مدیر امور مالی شرکت تولید نیروی برق آبادان (توبا)

- معاونت مالی و پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق آبادان (توبا)

- کارشناس امور مالی شرکت برق منطقه ای خوزستان

- معاونت مالی و پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق رامین

پست الکترونیکی

E_safaee63@yahoo.com


عضو هیئت مدیره

 

نام

غلامرضا

نام خانوادگی

آتشین صدف

سوابق تحصیلی

- لیسانس مهندسی مکانیک (نیروگاه)

سوابق کاری

- کارشناس برآورد مکانیکال در اداره قراردادهای سازمان آب و برق خوزستان

- رئیس گروه مکانیک و خوردگی در شرکت برق منطقه ای خوزستان

- مدیر دفتر مطالعات فنی و طراحی تولید در شرکت برق منطقه ای خوزستان

- معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق رامین

پست الکترونیکی

atash_sadaf_207@yahoo.com