​​

                                                                                                                                                                                                                            شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
هیأت مدیره شرکت تولید نیروی برق رامین


مدیرعامل

 

نام

منصور

نام خانوادگی

نعیمی

سوابق تحصیلی

- لیسانس مهندسی برق

- فوق لیسانس مدیریت اجرائی

 

سوابق کاری

- کارشناس امور فنی و صنایع شرکت شهد سازی 
- کارشناس حفاظت و سیگنالینگ و محرک های الکتریکی، رئیس اداره کنترل و اتومات و دستگاههای اندازه گیری، رئیس قسمت ابزار دقیق و کامپیوتر، مدیر نیروگاه رامین، قائم مقام شرکت مدیرت تولید برق اهواز و نیروگاه رامین شرکت توانیر

- مدیرت دفتر فنی تولید در سازمان آب و برق خوزستان

- مدیریت تولید نیروگاه ها در شرکت برق منطقه ای خوزستان

- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق رامین

 • مسئول کنترل بار شبکه 
 • معاون قسمت مهندسی و رئیس اداره طرح و نظارت
 • رئیس قسمت مهندسی  ناحیه جنوب خوزستان
 • مدیریت هماهنگی و نظارت بر شرکت های توزیع استان خوزستان  -  شهرستان اهواز و استان کهگیلویه و بویر احمد 

  و بصورت همزمان :{
 • * مجری بازسازی شبکه های توزیع  مناطق جنگی جنوب کشور
 • * مجری طرح های توزیع  برق   (  توسعه و احداث – اصلاح و بهینه سازی ) استانهای خوزستان  و کهگیلویه و بویر احمد
 • * مجری تامین برق مناطق محروم  ( استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد )
 • *مجری تامین برق روستایی سفر مقام معظم رهبری به استان  کهگیلویه و بویر احمد }
 • مشاور فنی و برنامه ریزی  مدیر عامل برق منطقه ای خوزستان                                                   
 •  مدیر  دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 • ریاست مجتمع  عالي آموزشي و پژوهشي  صنعت آب و برق خوزستان
 • مدیریت توسعه پست های برق منطقه ای خوزستان
 • مدیریت توسعه خطوط برق منطقه ای خوزستان
 • مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق رامین

پست الکترونیکی

mozo​128@yahoo.com

​​عضو هیئت مدیره

 

نام

ابراهیم

نام خانوادگی

حاجی دولو

سوابق تحصیلی

-​ ​لیسانس مکانیک (حرارت و سیالات)

- فوق لیسانس مکانیک (حرارت و سیالات)

- دکتری مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)


سوابق کاری

- مدیر گروه مهندسی مکانیک

- مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 

- مدیر فنی مرکز بازرسی و خدمات مهندسی

- دبیر کنفرانس بین المللی مکانیک ایران

- معاون پژوهش و فناوری نیروگاه

پست الکترونیکی

hajidavalloo@scu.aca.ir​​

 

عضو هیئت مدیره

 

نام

عبدالکریم

نام خانوادگی

جاوید

سوابق تحصیلی

 

- لیسانس مهندسی برق گرایش الکترونیک

- فوق لیسانس مهندسی برق (کنترل)


سوابق کاری

- کارشناس امور فنی و صنایع شرکت شهد سازی 
- کارشناس حفاظت و سیگنالینگ و محرک های الکتریکی، رئیس اداره کنترل و اتومات و دستگاههای اندازه گیری، رئیس قسمت ابزار دقیق و کامپیوتر، مدیر نیروگاه رامین، قائم مقام شرکت مدیرت تولید برق اهواز و نیروگاه رامین شرکت توانیر

- مدیرت دفتر فنی تولید در سازمان آب و برق خوزستان

- مدیریت تولید نیروگاه ها در شرکت برق منطقه ای خوزستان

- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق رامین


پست الکترونیکی

Javid_1332@yahoo.com

عضو هیئت مدیره

 

نام

اسفندیار

نام خانوادگی

صفایی منفرد

سوابق تحصیلی

- لیسانس حسابداری
سوابق کاری

- کارمند امور مالی شرکت توسعه نیشکر (دفتر مرکزی)

- رئیس حسابداری شرکت توسعه نیشکر (واحد امیر کبیر)

- مدیر مالی و اداری شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه خوزستان

- رئیس گروه بازرسی شرکت برق منطقه ای خوزستان

-کارشناس امور مالی شرکت برق منطقه ای خوزستان

- مدیر امور مالی شرکت تولید نیروی برق آبادان (توبا)

- معاونت مالی و پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق آبادان (توبا)

- کارشناس امور مالی شرکت برق منطقه ای خوزستان

- معاونت مالی و پشتیبانی شرکت تولید نیروی برق رامین

پست الکترونیکی

E_safaee63@yahoo.com


عضو هیئت مدیره

 

نام

غلامرضا

نام خانوادگی

آتشین صدف

سوابق تحصیلی

- لیسانس مهندسی مکانیک (نیروگاه)

سوابق کاری

- کارشناس برآورد مکانیکال در اداره قراردادهای سازمان آب و برق خوزستان

- رئیس گروه مکانیک و خوردگی در شرکت برق منطقه ای خوزستان

- مدیر دفتر مطالعات فنی و طراحی تولید در شرکت برق منطقه ای خوزستان

- معاونت فنی و مهندسی شرکت تولید نیروی برق رامین

پست الکترونیکی

atash_sadaf_207@yahoo.com